Over Lifeshare

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat Lifeshare doet, over de manier waarop de hulpverlening plaatsvindt en over mijzelf. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan bent u altijd welkom om contact op te nemen of vrijblijvend een afspraak te maken.

Missie

Hulpverlenen vanuit betrokkenheid, relatie en integriteit. Door er echt te ‘zijn’ en vanuit deze houding te werken aan verbetering, herstel of nieuwe wegen. Te delen uit je leven, uit je ervaringen, met de ander. Vandaar de naam ‘Lifeshare’. Ieder mens is geschapen in relatie met de ander, zodat delen met een ander altijd een uitwerking heeft. Lifeshare heeft veel affiniteit, en mede hierdoor de nodige kennis en ervaring, met de thema’s trauma en hechting.

Praktijk Lifeshare staat bewust en duidelijk open voor iedereen ongeacht cultuur of achtergrond, die graag gebruik wil maken van haar hulp. Er wordt hulp verleend op grond van gelijkheid, respect, acceptatie en relatie. Het ‘linking forward’ geeft aan dat Lifeshare zich onderscheidt door wezenlijk contact aan te gaan. De hulpverlening kenmerkt zich door een warme betrokkenheid, een dynamisch, doelgericht, praktisch en planmatig maar vooral gevoelsmatig afgestemd werken.

Bijzondere expertise in diverse culturen en achtergronden. Lifeshare is door haar werkwijze en de ervaring onder deze doelgroep, voor vluchtelingen en andere culturen een bijzondere schakel.

Visie

De praktijk is ontstaan vanuit de visie dat een essentiële waarde en basisbehoefte van ieder mens is om het leven te delen met een medemens. Hier doorheen kunnen herstel en verandering haar werk doen.
In de omgang met andere culturen draagt bij dat Lifeshare, net zoals zij vanuit hun thuisland vaak meer gewend waren, werkt vanuit het opbouwen van een relatie. Gesprekken en begeleiding vinden in overleg plaats in en vanuit de thuissituatie van de cliënt, of in de praktijkruimte.

Werkwijze

Werkwijze in therapie 
Lifeshare gaat uit van de waarde van het contact, voornamelijk gebaseerd op Gestalt matig werken. Het werken vanuit en door het contact heen, vormt het belangrijkste effectieve element in de sessies. Therapie is er specifiek voor kinderen, ouders en volwassenen. Als het om problematiek gaat in een (pleeg-/ adoptie-) gezin gaat, heeft een parallel proces van behandeling van het kind en van de ouders of verzorgers, vaak meerwaarde. 

Werkwijze bij ambulante begeleiding
Lifeshare biedt ondersteuning en begeleiding, waarbij zij aansluit bij de cliënt door verbinding te maken met de cliënt. Het doel hiervan is dat de cliënt verder komt in zijn of haar proces.
Ze staat naast de cliënt en zal waar dat nodig is ook positioneren vanuit de opgebouwde relatie.
Er wordt gewerkt met korte lijnen, professioneel en in samenwerking met andere hulpverleners en instanties waar dat van toepassing is. Lifeshare erkent de waarde van het unieke in elke cultuur en is gericht op de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid in verbinding met zichzelf en anderen om hem of haar heen, vanaf het begin van het traject optimaal bevorderd.

Ambulante begeleiding kan worden ingezet voor het kinderen en het systeem waar zij in opgroeien, en individueel. 

Wat betekent dit concreet:

  • Hulpverlening bij de cliënt aan huis of in de praktijkruimte; we kijken per situatie wat het meest past
  • Als belangrijkste geldt steeds: hoe is onze onderlinge relatie van therapeut tot cliënt-  vanuit de overtuiging dat als dit goed is en nieuwe ervaringen geeft, dit doorwerkt in andere relaties
  • Niet vanachter een bureau, maar daadwerkelijk optrekken met de cliënt. Hierdoor ontstaat er hogere betrokkenheid, wordt er sneller en flexibeler beweging waargenomen richting de te bereiken doelen
  • Geïntegreerde aanpak zodat problematiek op meerdere levensgebieden kan worden aangepakt
  • Waar gewenst of noodzakelijk: fungeren als casemanager
  • Actieve samenwerking met andere instanties en hulpverlening
  • Gericht op eigen kracht en gebruik makend van sociaal netwerk

Contact

Neem contact met ons op

Wil je meer weten, heb je een vraag? Of wil je graag een eerste afspraak om kennis te maken? Vul dan onderstaand formulier in.
Dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Je kunt ook bellen of een email sturen als je dat prettiger vindt.

Naam: Evelien van Dolder
Email: info@lifeshare.nl
Tel: 06 13 15 35 23
Praktijk Ruimte: Spirea 11, 3317 JB Dordrecht

Contactformulier