Over Evelien

Evelien van Dolder

Van jongs af voel ik me aangeraakt en aangetrokken door mensen, kinderen, hun verhaal en de unieke positie van een ieder in de wereld. Begonnen met maatschappelijk werk, doorgestroomd via ambulante psychosociale begeleiding en jeugdhulpverlening naar mijn huidige rol als Gestalttherapeut. Met altijd de voorliggende intentie om in echt contact te komen met de kinderen en volwassenen die in de situatie betrokken zijn – om vanuit dit contact samen op te kunnen werken, en een stukje mee te lopen in processen die individuen doormaken. Daarbij wil ik zelf ook eerst en vooral mens blijven, tegelijk mezelf blijven ontwikkelen in deskundigheid, expertise en ervaringen.

De Gestalttherapie sluit sterk aan bij wie ik ben en wat ik belangrijk vind in het contact dat we aangaan met elkaar. Deze therapie is waarvoor cliënten, zowel volwassenen als jeugdigen, mij het meest weten te vinden. Vaak spreek ik een eerste kennismaking af, waarin jij kunt ervaren wie ik ben en of je het idee hebt dat je je bij mij veilig en op je plek voelt met je hulpvraag, en omgekeerd dat ik jou een beetje leer kennen en kan aangeven waarin ik je denk verder te kunnen helpen.

Specifieke affiniteit en ervaring heb ik opgebouwd met de thema’s trauma en hechting en traumagerelateerde dissociate. Vanuit eerdere werkervaringen houd ik affiniteit met mensen uit andere (sub-)culturen.

Vanaf 2016 ben ik praktijk Lifeshare gestart, om ten volle vanuit mijn eigen visie en gedachtengoed te kunnen werken. Met korte lijntjes, persoonlijk en gevoelig, tegelijk daadkrachtig en methodisch. Graag hou ik steeds overleg en afstemming met de cliënten zelf om wie immers het proces gaat: ik kan alleen maar het beste neerzetten, in een kwalitatieve samenwerking en relatie met jou!

Mijn expertise

Gestalt therapie

Ook wel: ‘de therapie van het contact’ genoemd. De Gestalt gaat ervan uit dat waar schade en trauma’s in relaties zijn ontstaan, herstel ook in relatie dient te gebeuren. Binnen de veiligheid van de therapeutische relatie doe je nieuwe ervaringen op. We werken niet alleen cognitief, maar juist ook op de laag van onze gevoelens, en ons lichaam, waarin al onze ervaringen worden  opgeslagen.

Dissociatieve klachten
Trauma, PTSS klachten

Lifeshare heeft specifieke affiniteit en kennis in het werken met problematiek die gebaseerd is op of te maken heeft met trauma en hechting

Pleeg- en adoptiekinderen

Kinderen die in een pleeggezin opgroeien of zijn geadopteerd kampen vaak met specifieke problematiek en vragen, wat vaak ook relateert aan traumatische ervaringen en schade op hechtingsniveau.

Hechtingsproblemen

Lifeshare kan worden ingezet bij vluchtelingengezinnen bij verschillende complexe hulpvragen, vaak ook gerelateerd aan traumatische ervaringen en schade op hechtingsniveau.f

Identiteit en zingeving

Lifeshare is gecontracteerd op jeugd in de regio Drechtsteden, en heeft jarenlange ervaring opgebouwd om kinderen in therapie en begeleiding, echt te zien en verder te helpen.

Contact

Neem contact met ons op

Wil je meer weten, heb je een vraag? Of wil je graag een eerste afspraak om kennis te maken? Vul dan onderstaand formulier in.
Dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Je kunt ook bellen of een email sturen als je dat prettiger vindt.

Naam: Evelien van Dolder
Email: info@lifeshare.nl
Tel: 06 13 15 35 23
Praktijk Ruimte: Spirea 11, 3317 JB Dordrecht

Contactformulier